Regaty

Komunikat organizacyjny - koordynowany cykl regatowy

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

 

Dokonując starań na rzecz dochowania wieloletniej tradycji współdziałania klubów członkowskich Gdańskiej Federacji Żeglarskiej zlokalizowanych nad akwenem Wisły Śmiałej w Górkach Zachodnich, przedstawiciele:

- Akademickiego Klubu Morskiego

- Jachtklubu Morskiego „Neptun”

- Jachtklubu Stoczni Gdańskiej

zawarli porozumienie koordynujące wspólną organizację popularnych regat żeglarskich w okresie września 2020 roku. Do szczegółowego współdziałania zobowiązują Organizatorów regat warunki obowiązujące w okresie trwania epidemii COVID-19.

Koordynowany cykl regatowy dotyczy regat:

  1. Puchar 6 Piw

- start do I wyścigu w sobotę 05.09. godz.1300 - Jachtklub St.Gd.

  1. Puchar Komandora JKM „Neptun”

- start do I wyścigu w sobotę 12.09. godz.1100

            - wyścig klasyfikowany jednocześnie w Pucharze 6 Piw

            - start i meta wyścigu zgodnie z ZoR Pucharu Komandora JKM „Neptun”

  1. DACRON 70 i Błękitna Wstęga AKM Gdańsk

- start do I wyścigu w sobotę 19.09. godz.1300

            - wyścig klasyfikowany jednocześnie w Pucharze 6 Piw

            - start i meta wyścigu zgodnie z ZoR Pucharu 6 Piw

  1. Puchar 6 Piw - start do IV wyścigu w sobotę 26.09. godz.1300 - Jachtklub St.Gd.

UWAGI organizacyjne

  1. W każdych z wymienionych regat obowiązywać będą przepisy właściwego Zawiadomienia o regatach.
  2. W dniach 12.09 i 19.09 wymienione wyścigi klasyfikowane będą dodatkowo w regatach Pucharu 6 Piw.
  3. We wymienionych wyścigach obowiązywać będą przepisy ZoR Pucharu 6 Piw nie kolidujące z przepisami ZoR regat: Puchar Komandora JKM „Neptun” i DACRON 70/Błękitna Wstęga AKM Gdańsk.
  4. Uczestnicy regat Puchar Komandora JKM „Neptun” i DACRON 70/Błękitna Wstęga AKM Gdańsk zostają zwolnieni z opłaty wpisowej do odpowiednio II i III wyścigu regat o Puchar 6 Piw. Załogi nie zgłoszone do ww. regat zobowiązane są do stosowania przepisów ZoR regat o Puchar 6 Piw.
  5. Prosimy o zwrócenie uwagi na różnice w zakresie ustalenia zasad ograniczających kontakty osobiste uczestników regat przez Organizatora każdych regat. Wynikają one głównie ze specyfiki obszaru i zagospodarowania każdej z przystani mających wpływ na sposób dostosowania się do ograniczeń wynikających ze stanu epidemii. Każdy z uczestników winien w sposób odpowiedzialny stosować ograniczenia przewidziane przez Organizatora regat.

 

Gdańsk, Górki Zachodnie 27.09.2020