Puchar 6 Piw 2020 - zawiadomienie o regatach

    1. TERMIN I MIEJSCE REGAT
    2. Poszczególne wyścigi regat rozegrane zostaną w każdą sobotę września 2020 roku
    3. Trasa regat ustawiona będzie na akwenie Wiśle Śmiałej w Górkach Zachodnich i Zatoce Gdańskiej (zależnie od aktualnych warunków atmosferycznych). Trasa regat każdorazowo określona będzie odrębnym komunikatem. Komunikat zawierać będzie mapę trasy z opisem i skróconą Instrukcją Żeglugi.

Serdecznie zapraszamy

Gdańsk 27 sierpnia  2020
ORGANIZATOR