• Jachtklub Stoczni Gdańskiej
  • Jachtklub Stoczni Gdańskiej
  • Jachtklub Stoczni Gdańskiej

Najnowsze komunikaty

Puchar Prezydenta Miasta Gdańska 2024 - zawiadomienie o regatach

W dniach 27.07 - 28.07.2024 r. na wodach Zatoki Gdańskiej zostaną rozegrane 12 REGATY O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA 2024.

Puchar Prezydenta Miasta Gdańska 2024 - zawiadomienie o regatach

Strona regat na Facebooku

 


ZAWIADOMIENIE

o

Walnym Sprawozdawczo-Wyborczym Zgromadzeniu Członków Jachtklubu Stoczni Gdańskiej w dniu 11 maja 2024

Zgromadzenie rozpocznie obrady:

- w I terminie o godz. 11:45

- w II terminie o godz. 12:00

w siedzibie Jachtklubu Stoczni Gdańskiej - Gdańsk, ul. Przełom 22.

PORZĄDEK OBRAD

1. Powitanie

2. Wybór przewodniczącego i protokolanta.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Wybór komisji skrutacyjno - wyborczej.

5. Sprawozdanie Zarządu i sprawozdanie OPP za 2023 r.

6. Sprawozdanie finansowe za 2023 r.

7. Sprawozdanie komisji rewizyjnej za 2023 r.

8. Podjęcie Uchwał:

a. Zatwierdzenie wyniku finansowego za 2023 rok.

b. Udzielenie Absolutorium ustępującemu Zarządowi

9. Wybory do władz JSG

10. Przerwa

11. Ogłoszenie wyników wyborów

12. Wolne wnioski

13. Zatwierdzenie uchwał wniosków Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia

Członków Jachtklubu Stoczni Gdańskiej

14. Zakończenie zebrania.

Komandor JSG

Mieczysław Trzpis

Zwiadomienie - wersja PDF

 


1,5% podatku na rzecz JSG

Zbliża się czas rozliczeń podatkowych i z tego tytułu Zarząd JSG zwraca się z prośbą do Was o przekazanie 1,5% podatku na rzecz Naszego Stowarzyszenia wskazując w rozliczeniu PIT nasz nr KRS-u 0000102521. Prosimy także o rozpowszechnienie naszej akcji wśród Znajomych, ich Rodzin i Osób Zaprzyjaźnionych. W obecnej, trudnej sytuacji Jachtklubu jest nam to bardzo potrzebne. Za udzielone wsparcie, z góry serdecznie dziękujemy!

 


Cennik postoju jachtów 2023/2024

Cennik postoju jachtów na lądzie w Jachtklubie Stoczni Gdańskiej w sezonie 2023/2024

 


Artykuł Legendarny klub żeglarski na krawędzi upadku

Poniżej można zapoznać się z całą treścią artykułu z Gazety Wyborczej (z dnia 3 lutego 2023 r.)

Legendarny klub żeglarski na krawędzi upadku

 


Legendarny klub żeglarski na krawędzi upadku

W dzisiejszym cyfrowym wydaniu Gazety Wyborczej ukazał się artykuł zatytułowany "Legendarny klub żeglarski na krawędzi upadku. W tle konflikt z urzędnikami" (ukaże się on również w dniu jutrzejszym w wersji drukowanej). Dotyczy Jachtklubu Stoczni Gdańskiej. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią: Legendarny klub żeglarski na krawędzi upadku

 


Dlaczego gdańscy urzędnicy niszczą żeglarstwo?

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem Gdańskiej Federacji Żeglarskiej pt. "Dlaczego gdańscy urzędnicy niszczą żeglarstwo?".

Wiele informacji zawartych w artykule dotyczy Jachtklubu Stoczni Gdańskiej.

 


Mamy odpowiedź z Miasta Gdańska

Czując bezradność i brak współpracy z administratorem Przystani Jachtowej w Górkach Zachodnich Gdańskim Ośrodkiem Sportu, Zarząd Jachtklubu Stoczni Gdańskiej zwrócił się do Pani Prezydent Miasta Gdańska z prośbą o interwencję i pomoc przy ustaleniach, jak ma wyglądać przyszłość JSG, czy po zakończeniu inwestycji prowadzonej na przystani, Miasto przewiduje dalszą, statutową działalność naszego stowarzyszenia, które działa na tym terenie nieprzerwanie od ponad 60-ciu lat.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią pisma skierowanego do Pani Prezydent Miasta Gdańska oraz z odpowiedzią ze strony Miasta Gdańska. Nie chcąc sugerować żadnych emocji czy opinii, komentarze ze strony Zarządu JSG zostały umieszczone w dalszej części artykułu.

Pismo skierowane do Pani Prezydent Miasta Gdańska [plik PDF]

Pismo otrzymane od Miasta Gdańska [plik PDF]

Komentarz Zarządu Jachtklubu Stoczni Gdańskiej.

Czytając pismo z Miasta Gdańska nasza bezradność jest jeszcze większa. Po pierwsze, odpowiedź przyszła ponad miesiąc później, co jest niezgodne z Kodeksem Postępowania Administracyjnego. Po drugie, odpowiedź nie przyszła od Pani Prezydent Miasta Gdańska tylko od Dyrektora Prezydenta ds. Sportu Adama Korol. Nasuwa się pytanie, czy Pani Prezydent w ogóle została poinformowana o naszym problemie, czy Pan Korol, w ogóle czytał nasze pismo? Po treści i tonie odpowiedzi można wywnioskować, że w wyniku urzędowych procedur obiegu dokumentu, nasza sprawa jako „gorący kartofel” trafiła do samego zainteresowanego i prawdopodobnie sam GOS narzucił ton odpowiedzi.

Przyjrzyjmy się szczegółom:

Cytat:

„Miasto Gdańsk aktywnie wspiera i kreuje działania na rzecz rozwoju żeglarstwa. Potwierdzeniem tego są nie tylko projekty dotyczące promocji sportów wodnych… …, a także inwestycje z zakresu budowy i modernizacji infrastruktury wodnej . Zadanie inwestycyjne pn. „Górki Zachodnie – rozbudowa portu jachtowego Etap I.” jest przedsięwzięciem ujętym do realizacji w ramach przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego pn. „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej.” …

Komentarz Zarządu JSG:

Przedsięwzięcie, na które powołuje się Autor pisma, jest przedsięwzięciem strategicznym Województwa Pomorskiego, koordynowane przez Urząd Marszałkowski. Inicjatorem przedsięwzięcia (w skrócie) „Pętla Żuławska” jest również UMWP. Środowisko żeglarskie od wielu lat toczyło rozmowy z Miastem Gdańsk, że warto skorzystać ze środków unijnych, aby dokonać modernizacji  Przystani Jachtowej w Górkach Zachodnich. Miasto Gdańsk "załapało się" na realizację swojej inwestycji w ramach „Pętli Żuławskiej” w ostatnim możliwym momencie, przy dużej pomocy i zaangażowaniu ze strony środowiska żeglarskiego, a szczególnie członków Jachtklubu Stoczni Gdańskiej.  

 

Cytat:

 

… „W projektach, które obejmują m.in. inwestycje w infrastrukturę, czyli przeważnie w projektach dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Beneficjent jest zobowiązany do zachowania trwałości projektu do 5 lat. Wobec powyższego nie przewiduje się zmiany administratora lub wyznaczenia innego przedmiotu do zarządzania przystanią Górki Zachodnie” …

 

Komentarz Zarządu JSG:

W piśmie do Pani Prezydent dokładnie jest podkreślone, że Jachtklub Stoczni Gdańskiej w żaden sposób nie domaga się zmiany operatora czy administratora Przystani. Prosi tylko o zagwarantowanie przestrzeni na  terenie Przystani Górki Zachodnie i warunków do realizowania swoich zadań statutowych, które od ponad 60 lat były realizowane na tym terenie. Dzięki tym zadaniom rola Przystani nie sprowadzi się tylko do miejsca postojowego/parkingowego dla jednostek pływających, ale zapewni aktywną bazę uprawiania sportów wodnych dla mieszkańców Miasta Gdańska, w której jest ruch, są ludzie, toczy się społeczne życie pasjonatów żeglarstwa i morza. Autor do wątku naszej przyszłości jako stowarzyszenia, który jest dla nas najważniejszy, w ogóle się nie odniósł, tylko tłumaczy się, że operator nie zostanie zmieniony, o co w ogóle nie wnioskujemy.

Cytat:

„…dzięki działaniom Gminy Miasta Gdańska oraz doświadczeniu Gdańskiego Ośrodka Sportu, który jest administratorem pięciu przystani … … Miasto Gdańsk zaoferuje żeglarzom, wodniakom oraz mieszkańcom sieć nowoczesnych, w pełni funkcjonalnych obiektów.” …

Komentarz Zarządu JSG:

Odnośnie przystani, które przytacza Autor, oprócz formalnego administrowania takim obiektami,  trzeba mieć pasję i duże zaangażowanie w sprawy morskie, żeglarskie, itp, aby obiekty tego typu nie były tylko miejscem postoju/parkingu dla jednostek pływających. Co dzieje się w wymienionych przystaniach, jakie jest zainteresowanie nimi ze strony mieszkańców Miasta Gdańska, co te obiekty oferują mieszkańcom, żeglarzom, co się na nich dzieje? Prócz Mariny Gdańsk, która jest atrakcyjna ze względu na swoją lokalizację, pozostałe miejsca są "martwe". W przystani Górski Zachodnie jeszcze tli się życie żeglarskie tylko dzięki aktywności członków Jachtklubu Stoczni Gdańskiej, działających na tym terenie. Regaty, spotkania, uroczyste rozpoczęcia i zakończenia sezonu, Dzień Dziecka, itp.

 

Cytat:

„… wszystkie ustalenia,… …miały charakter porozumienia między Gdańskim Ośrodkiem Sportu a Jachtklubem Stoczni Gdańskiej, o którym mowa w §1 ust. 4 ugody z dnia 10.06.2021…”

Komentarz Zarządu JSG:

Jeżeli wszystkie rozmowy, miały charakter porozumienia, o którym mowa w §1 ust. 4 ugody z dnia 10.06.2021, to na jakiej podstawie GOS wystawia Noty Księgowe stanowiące kary finansowe za nie oddanie gruntów, skoro wyżej wspomniane ustalenia dotyczyły, że JSG musi oddać grunt stanowiący plac budowy do dnia 30.04.2022 r. - ? Na marginesie, w lutym br. zwróciliśmy się do Pani Prezydent z prośbą o anulowanie wystawionej, pierwszej Noty, po dzień dzisiejszy nie ma odpowiedzi w tej sprawie, ale została nam wystawiona kolejna Nota, za kolejny okres.

 

Cytat:

„…zaproponowana przez Państwa stawka za 1m2 była niższa niż minimalna stawka czynszu wynikająca z Zarządzenia Nr 406/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 marca 2016 roku, w sprawie określenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości gruntowe stanowiące zasób Gminy Miasta Gdańsk, wydzierżawione na cele inne niż rolnicze…”

Komentarz Zarządu JSG:

Miasto Gdańsk powołuje się na Zarządzenie z 2016 r. Do września 2021 r. JSG ponosił opłaty dzierżawy znacznie niższe niż te, które określa Zarządzenie. Dlaczego do września 2021 r. stawka była określona na podstawie innych wytycznych, a teraz ma być wyznaczona na podstawie Zarządzenia, które podobno obowiązuje od 2016 r. ?

Cytat:

…”Uprzejmie wyjaśniam, iż data przekazania nieruchomości nie ma wpływu na wysokość opłaty wynikającej z opóźnienia z wydaniem nieruchomości gdyż jej wysokość zgodnie z §9 ust. 4 umowy naliczana jest „za każdy rozpoczęty miesiąc opóźnienia” tj. od 17.092021 r. do 16.10.2021 r. (pomimo, iż w dniu 04.10.2021 r. nastąpił częściowy zwrot nieruchomości).” …

Komentarz Zarządu JSG:

Zarząd JSG nie rozumie, skąd ta data 16.10.2021 r. skoro zgodnie z notatką z 14.09.2021 r. JSG zdeklarował się oddać nieruchomość 27.09.2021 r. Tygodniowe opóźnienie wynikło ze strony GOS, który wyznaczył termin przekazania tydzień później, tj. 04.10.2021. Nawet jeżeli uznamy datę 16.10.2021 r. jako konieczność naliczania kar, a nie 27.09.2021 r., to dlaczego zostały nałożone na JSG Noty Księgowe, wzywające do zapłaty za nie oddanie gruntu do lutego 2022 r. ? – Autor w piśmie tego nie tłumaczy.

Cytat:

… „Gdański Ośrodek Sportu, niejednokrotnie informował Jachtklub Stoczni Gdańskiej, iż po zwodowaniu jednostek istnieje możliwość wykorzystania infrastruktury w Sobieszowie jak i pozostałych przystani administrowanych przez Gdański Ośrodek Sportu”…

Komentarz Zarządu JSG:

Problem w tym, że po pierwsze przystanie te nie są przystosowane do przyjęcia dużych jednostek pływających, tzn. powyżej 10 m, a takie są na terenie przystani Górki Zachodnie, po drugie wielokrotnie JSG prosiło o potraktowanie jachtów JSG jako stałych zbiorczych rezydentów, przy wyznaczaniu stawek postojowych, jak to ma miejsce na całym świecie, w tego typu przystaniach jachtowych. Nasze prośby nigdy nie zostały rozpatrzone. Komunikacja tylko za pośrednictwem pism urzędowych do niczego nie prowadzi. Jednostki urzędowe Miasta Gdańska mają za zadanie usprawnianie i ułatwianie życia mieszkańcom a nie rzucanie kłód, na każdym etapie próby podjęcia jakiś działań.

Podsumowując, treść pisma, mająca być odpowiedzią na naszą prośbę o zapewnienie przestrzeni i możliwości prowadzenia działalności statutowej Jachtklubu Stoczni Gdańskiej, na terenie Przystani Jachtowej Górski Zachodnie, świadczy o braku chęci współpracy i braku wsparcia nas żeglarzy, co stanowi zaprzeczenie początkowych słów Autora, że Miasto Gdańsk aktywnie wspiera i kreuje działania na rzecz rozwoju żeglarstwa.

 

 Zarząd Jachtklubu Stoczni Gdańskiej 

 


Jachtklubowi Stoczni Gdańskiej grozi likwidacja

Na portalu zeglarski.info opublikowano wywiad z wicekomandorem JSG p. Władysławem Cebulą na temat obecnej sytuacji Jachtklubu Stoczni Gdańskiej.

Zapraszamy do lektury

 


ZMIANA ADRESU E-MAIL

UWAGA!!!

Z dniem 24.09.2021 r. zmienia się adres e-mail Jachtklubu Stoczni Gdańskiej. Prosimy o zmianę adresu w swoich książkach adresowych.

Nasz nowy adres e-mail to:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


 

Nowa strona Jachtklubu na Facebooku

UWAGA! Zmienia się adres naszej klubowej strony na Facebooku. Nad poprzednią niestety nie mamy już żadnej kontroli, a figurują na niej nieaktualne dane kontaktowe.

Aktualny adres naszego profilu to:

facebook.com/Jachtklub-Stoczni-Gda%C5%84skiej-105719194978455

Zapraszamy do polubienia strony - dzięki temu będziemy mogli zmienić w przyszłości jej adres na łatwiejszy do zapamiętania, bardziej "ludzki" :)

 


Komunikat 10.04.2021 r.

Czy rozbudowa portu jachtowego w Górkach Zachodnich może zakończyć działalność Jachtklubu Stoczni Gdańskiej ?

Bardzo budujące jest, że Miasto Gdańsk zabiega i koordynuje powstawanie infrastruktury żeglarskiej. Niemniej jednak, prócz budowy warto zastanowić się nad wykorzystaniem powstałej infrastruktury. Jachtklub Stoczni Gdańskiej jako stowarzyszenie kultury fizycznej działające od lat 60-tych na terenie przystani w Górkach Zachodnich, co powoduje, że powinno mieć wiedzę jaki będzie jej los, jaki będzie jej wkład w popularyzację polskiego żeglarstwa, ze szczególnym uwzględnieniem regionu gdańskiego. Czy na terenie przystani w Górkach Zachodnich żeglarze Jachtklubu będą mieli zapewnione warunki, aby realizować zadania statutowe, do których zostali powołani i do których realizacji czują się powołani?

Nasuwa się pytanie, jakie plany ma Gdański Ośrodek Sportu w stosunku do zarządzanej formalnie przez siebie przystani żeglarskiej? Czy miastu zależy na rozwoju żeglarstwa wśród mieszkańców, czy tylko zależy na stworzeniu nowych miejsc postojowych, które mają zapewnić dochód a nie generować ewentualne koszty związane z organizacją imprez sportowych i rekreacyjnych? Przez 10 lat wszystkie projekty realizowane na przystani w Górkach Zachodnich powstawały do tej pory z inicjatywy i działalności Jachtklubu Stoczni Gdańskiej. Wizja Narodowego programu edukacji morskiej, jaką miał Gdański Ośrodek Sportu, wydaje się być po części przejęta przez Fundację Gdańską w formie Programu Edukacji Morskiej na lata 2021 – 2023, która działa w oparciu o inną przystań i inne jednostki pływające.

Każda rozbudowa czy budowa infrastruktury żeglarskiej jest radosną nowiną dla miłośników żeglarstwa, jest także szansą na rozwój żeglarstwa wśród tych, którzy jeszcze nie mieli okazji zasmakować walorów tej sportowej i rekreacyjne formy spędzania wolnego czasu na łonie natury. Tym bardziej cieszy fakt, gdy plany rozbudowy dotyczą ośrodka z silna tradycją morską, który od ponad 60–ciu lat prężnie działa na rzecz wychowania morskiego, który na swoim koncie ma wiele sukcesów związanych z działalnością sportową i społeczną.

Miasto Gdańsk ogłosiło przetarg na rozbudowę portu jachtowego w Górkach Zachodnich, przystani powstałej w latach 1967/69, którą przy wsparciu ówczesnych władz Miasta Gdańska, Stoczni Gdańskiej oraz uzyskanym dofinasowaniu  Głównego Urzędu Kultury Fizycznej, zbudowali członkowie Jachtklubu Stoczni Gdańskiej, nadając jej kształt funkcjonujący do dzisiaj. Obecnie zaczął się proces, który już niedługo sprawi, że obecna infrastruktura nie tylko powróci do lat swojej świetności, gdy stanowiła jeden z najnowocześniejszych ośrodków żeglarskich w naszym kraju, ale także się rozwinie, będzie dostępna dla szerszego grona odbiorców.

Historia Jachtklubu Stoczni Gdańskiej jest długa. Początkiem sięga roku 1957 r. zrzeszając w swoich szeregach ludzi pełnych pasji, którzy chętnie dzielili się swą miłością do morza i żagli. W swoich najlepszych latach liczba członków Jachtklubu przekraczała 1000 osób. Prężna działalność jachtklubu jako organizacji zapewniła przystani sławę i rozpoznawalność między innymi jako jedno z pierwszych miejsc w Polsce przygotowujących polską reprezentację do Igrzysk Olimpijskich, regat międzynarodowych, czy szkoleń i rejsów morskich.

W okresie od 1975 do 1990 roku Jachtklub Stoczni Gdańskiej wielokrotnie zdobywa Puchar Polski, zawodnicy klubu zdobywają medale Mistrzostw Polski we wszystkich klasach olimpijskich. Uczestniczą z sukcesami w Morskich Mistrzostwach Polski. Organizowane przez klub rejsy na stałe wpisują się w historię polskiego żeglarstwa. W 1965 roku rejs jachtu Kismet do Islandii zapoczątkował północne rejsy wyczynowe, jachty Mestwin, Freya, Otago i Gedania zapisały się również w historii żeglarstwa światowego. W 1973 jacht Otago uczestniczy w pierwszych regatach Whitbread dookoła świata. W 1978 jacht Gedania dopłynął do Arktyki i Antarktydy, w następnych rejsach reprezentował Jachtklub Stoczni Gdańskiej, Gdańsk i Polskę na Spitsbergenie, Kanadzie, Australii i wielu innych krajach. Jachtklub Stoczni Gdańskiej stał się „kuźnią” polskiej kadry żeglarskiej, nazwiska kapitanów: Dariusz Bogucki, Wojciech Orszulok, Mieczysław Czarniawski, Zdzisław Pieńkawa, Wojciech Wierzbicki, Ryszard Wojnowski czy trener kadry olimpijskiej Teofil Kaczmarek oraz wielu innych są nierozerwalnie związane z polskim i światowym żeglarstwem

Upadłość Stoczni Gdańskiej niewątpliwie przyczyniła się do znacznego spowolnienia rozwoju żeglarstwa na terenie portu jachtowego. Jachtklub Stoczni Gdańskiej  w wyniku przemian politycznych i własnościowych nagle znalazł się na terenie nieruchomości zaliczanej do masy upadłości Stoczni Gdańskiej. W tak trudnym finansowo czasie nie zaprzestał jednak swojej działalności. Prócz organizacji regat i rejsów morskich Jachtklub Stoczni Gdańskiej ma na swoim koncie bogatą działalność społeczną na rzecz szerzenia żeglarstwa wśród mieszkańców miasta Gdańska. Przy współpracy z Miastem Gdańsk oraz klubami zrzeszonymi w Gdańskiej Federacji Żeglarskiej organizowane są otwarcia i zamknięcia sezonu żeglarskiego, parady jachtów na Motławie, imprezy z okazji Dnia Dziecka, itp. członkowie klubu udostępniają miejsce na pokładzie swoich prywatnych jachtów, szkoląc i zarażając pozytywną energią bijącą ze środowiska żeglarskiego.

W 2010 roku nieruchomość staje się własnością Skarbu Państwa i zostaje przekazana w wieczyste użytkowanie na rzecz Gminy Miasta Gdańsk. Prawa trwałego zarządu nabywa dawny MOSiR obecny Gdański Ośrodek Sportu (GOS). Jachtklub Stoczni Gdańskiej pozostaje operatorem przystani od dnia 21.06.2010 r. Współpraca między Jachtklubem a Miastem przebiega bez zastrzeżeń. Organizowane są wcześniej zaplanowane imprezy. Jachtklub Stoczni Gdańskiej organizuje regaty morskie, regaty amatorskie na akwenie Wisły Śmiałej. Wystawia załogi do reprezentacji w prestiżowych regatach, m.in. w Ekstraklasie Polskiej Ligii Żeglarskiej, Pucharze Zatoki Gdańskiej. Dba o życie klubowe, organizując spotkania świąteczne, wieczory filmowe w martwym żeglarsko sezonie zimowym.

Poprzez Uczniowski Klub Sportowy „Szekla” szkoli i wychowuje ok. 120 młodych żeglarzy rocznie, głównie z gdańskich dzielnic Stogi, Krakowiec i Przeróbka. W Jachtklubie Stoczni Gdańskiej siedzibę ma Gdańska Federacja Żeglarska stworzona przez kluby żeglarskie w celu koordynacji i reprezentacji gdańskich żeglarzy. W latach 2015 – 2020 członkowie klubu organizują ok. 300 rejsów rocznie, na które często zapraszają mieszkańców Gdańska.

W drugiej dekadzie XXI wieku nastąpił ponowny rozwój działalności klubu. Rejsy członków klubu dookoła przylądka Horn (Isfuglen i Lady Dana 44), pierwsze (a trzecie na świecie) przepłynięcie przejścia północno-wschodniego, przepłyniecie przejścia północno-zachodniego, Grenlandia, Canada, Nowa Ziemia, Patagonia, (Lady Dana 44), Spitsbergen (Dana 44 i Inż. Mamoń) i wiele innych. Każdy rejs jest szkoleniem nowych żeglarzy pod okiem doświadczonej załogi.

Jachtklub Stoczni Gdańskiej jest miejscem w którym wieloletnie doświadczenie członków klubu przekazywane jest młodym Gdańszczanom tworząc atmosferę wymiany wiedzy i doświadczeń oraz kształtując pozytywne zachowania zgodne z  etykietą żeglarską.

Wraz z bardzo dobrą informacją o planach rozbudowy portu jachtowego w Górkach Zachodnich, o którą zresztą zabiegali członkowie Jachtklubu Stoczni Gdańskiej, kończy się pozytywna współpraca Jachtklubu z GOS. Umowa o usługi operatorskie nie zostaje przedłużana od czerwca 2020 r., mimo że nadal te usługi przez Jachtklub Stoczni Gdańskiej są świadczone. Rozmowy na temat działalności klubu po rozbudowie portu jachtowego, są zbywane, działalność społeczna klubu jest pomijana i niedoceniona.

ZARZĄD Jachtklubu Stoczni Gdańskiej
10.04.2021

 


KOMUNIKAT - 02.04.2021 r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy, członkowie Jachtklubu Stoczni Gdańskiej!

Zarząd Jachtklubu informuje o aktualnej sytuacji Jachtklubu oraz działaniach Zarządu pozostających w związku z wygaśnięciem z dniem 31maja 2020 r. ważności kolejnej umowy z Gdańskim Ośrodkiem Sportu, umożliwiającej Jachtklubowi prowadzenie statutowej działalności.  Rozmowy z GOS w sprawie zawarcia kolejnej umowy Zarząd Jachtklubu podjął niezwłocznie. Pomimo składanych wielokrotnie obietnic przez osoby reprezentujące GOS, zapewniające o braku złej woli GOS do zawarcia umowy niedoszło. Intensywne naciski (w tym pisemne) Zarządu Jachtklubu doprowadziły do kilkukrotnych spotkań oraz wymiany korespondencji. W efekcie w grudniu 2020 roku wynegocjowano warunki dalszego użytkowania przystani wraz z określeniem jego ceny, co strony poświadczyły protokolarnie tuż przed świętami.

W okresie stycznia i początku lutego2021 z uwagi na chorobę odpowiedzialnego pracownika GOS, Jachtklub na zadawane pytania otrzymywał bardzo ograniczone informacje. W dniu 10 lutego 2021 GOS ogłosił przetarg na dzierżawę terenu przystani w Górkach Zachodnich z terminem rozstrzygnięcia w ciągu 21 dni (https://bip.sportgdansk.pl/przetargi/dzierzawa-nieruchomosci-gruntowej-zabudowanej-polozonej-przy-ul-przelom-22-w-gdansku-z-posadowionym-na-niej-budynkiem-oraz-infrastruktura-towarzyszaca-nabrzeza-i-pomosty-na-czas-oznaczony-w-t/

Zarząd Jachtklubu złożył ofertę przetargową w dniu 01.03.2021, która została odrzucona.

W dniu 19.03.2021 GOS ogłosił rozstrzygnięcie przetargu. https://bip.sportgdansk.pl/przetargi/wynik-z-negocjacji-stawek-czynszu-na-dzierzawe-nieruchomosci-gruntowej-polozonej-przy-ul-przelom-22-gdansk-gorki-zachodnie-na-okres-do-2-lat/ wyłaniając dzierżawcę.

Zarząd Jachtklubu podjął natychmiastowe kroki w celu wyjaśnienia możliwości dalszego prowadzenia działalności m.in. zawierając umowę z radcą prawnym, ustanawiając w jego osobie prawnego reprezentanta Jachtklubu. Efektem owych działań stało się złożenie w dniu 30 marca 2021 przeciwko Gminie Miasta Gdańska pozwu sądowego o ustalenie istnienia stosunku prawnego. O złożeniu pozwu poinformowano Prezydent Miasta Gdańska i Dyrektora Gdańskiego Ośrodka Sportu. Aktualnie prowadzone są starania o uzyskanie informacji w sprawie planów GOS mających wpływ na działalność Jachtklubu.

 W tym czasie został ogłoszony przetarg w sprawie wyłonienia wykonawcy projektu „Górki Zachodnie – rozbudowa portu jachtowego” (https://platformazakupowa.pl/transakcja/437116), którego wynik ma zostać ogłoszony 26 kwietnia 2021.

Ponieważ na czas prowadzenia remontu przystań zostanie wyłączona z eksploatacji, co znacznie ograniczy przychody Jachtklubu, Zarząd podjął decyzję o natychmiastowej redukcji kosztów, która skutkuje z dniem 31.03.2021 likwidacją funkcji kierownika Jachtklubu. Pełnione dotąd przez Jarosława Bukowskiego obowiązki przejmą wyznaczeni członkowie Zarządu Jachtklubu. Od dnia 01.04.2021 zagadnieniami technicznymi kierować będzie starszy bosman Marian Śmiałkowski (kom. 515 494 355). Sekretariatem i sprawami administracyjnymi zawiaduje od początku lutego Pani Elżbieta Matynka (tel. 58 307 31 15).

Chcielibyśmy podkreślić, że wszystkie działania podejmowaliśmy z myślą o naszych członkach i sympatykach także i byłych członkach którzy w sercach zachowali  pamięć o czasach spędzonych w Jachtklubie Stoczni Gdańskiej. Liczymy na wsparcie naszych  dalszych działań  dla  uratowania istnienia Jachtklubu w dotychczasowej lokalizacji.  

W tej trudnej sytuacji, ale z niezłomnym przekonaniem o pozytywnym efekcie podejmowanych działań

ZARZĄD SKŁADA CZŁONKOM ISYMPATYKOM JACHTKLUBU SERDECZNE ŻYCZENIA, ZDROWIA !!! POMYŚLNOŚCI I UDANEGO MIMO TRUDNEJ SYTUACJI SEZONU ŻEGLARSKIEGO

Z A R Z Ą D
Jachtklubu Stoczni Gdańskiej

02.04.2021. Górki Zachodnie

 


cenniki 2016

 


Zarząd jachtklubu serdecznie dziękuje wszystkim, którzy dokonali odpisu 1,5% podatku na rzecz klubowej działalności pożytku publicznego.
Komandor Jachtklubu