Regaty

Komunikat organizacyjny - koordynowany cykl regatowy

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

 

Dokonując starań na rzecz dochowania wieloletniej tradycji współdziałania klubów członkowskich Gdańskiej Federacji Żeglarskiej zlokalizowanych nad akwenem Wisły Śmiałej w Górkach Zachodnich, przedstawiciele:

- Akademickiego Klubu Morskiego

- Jachtklubu Morskiego „Neptun”

- Jachtklubu Stoczni Gdańskiej

zawarli porozumienie koordynujące wspólną organizację popularnych regat żeglarskich w okresie września 2020 roku. Do szczegółowego współdziałania zobowiązują Organizatorów regat warunki obowiązujące w okresie trwania epidemii COVID-19.

Koordynowany cykl regatowy dotyczy regat:

 1. Puchar 6 Piw

- start do I wyścigu w sobotę 05.09. godz.1300 - Jachtklub St.Gd.

 1. Puchar Komandora JKM „Neptun”

- start do I wyścigu w sobotę 12.09. godz.1100

            - wyścig klasyfikowany jednocześnie w Pucharze 6 Piw

            - start i meta wyścigu zgodnie z ZoR Pucharu Komandora JKM „Neptun”

 1. DACRON 70 i Błękitna Wstęga AKM Gdańsk

- start do I wyścigu w sobotę 19.09. godz.1300

            - wyścig klasyfikowany jednocześnie w Pucharze 6 Piw

            - start i meta wyścigu zgodnie z ZoR Pucharu 6 Piw

 1. Puchar 6 Piw - start do IV wyścigu w sobotę 26.09. godz.1300 - Jachtklub St.Gd.

UWAGI organizacyjne

 1. W każdych z wymienionych regat obowiązywać będą przepisy właściwego Zawiadomienia o regatach.
 2. W dniach 12.09 i 19.09 wymienione wyścigi klasyfikowane będą dodatkowo w regatach Pucharu 6 Piw.
 3. We wymienionych wyścigach obowiązywać będą przepisy ZoR Pucharu 6 Piw nie kolidujące z przepisami ZoR regat: Puchar Komandora JKM „Neptun” i DACRON 70/Błękitna Wstęga AKM Gdańsk.
 4. Uczestnicy regat Puchar Komandora JKM „Neptun” i DACRON 70/Błękitna Wstęga AKM Gdańsk zostają zwolnieni z opłaty wpisowej do odpowiednio II i III wyścigu regat o Puchar 6 Piw. Załogi nie zgłoszone do ww. regat zobowiązane są do stosowania przepisów ZoR regat o Puchar 6 Piw.
 5. Prosimy o zwrócenie uwagi na różnice w zakresie ustalenia zasad ograniczających kontakty osobiste uczestników regat przez Organizatora każdych regat. Wynikają one głównie ze specyfiki obszaru i zagospodarowania każdej z przystani mających wpływ na sposób dostosowania się do ograniczeń wynikających ze stanu epidemii. Każdy z uczestników winien w sposób odpowiedzialny stosować ograniczenia przewidziane przez Organizatora regat.

 

Gdańsk, Górki Zachodnie 27.09.2020


Puchar 6 Piw 2020 - zawiadomienie o regatach

  1. TERMIN I MIEJSCE REGAT
  2. Poszczególne wyścigi regat rozegrane zostaną w każdą sobotę września 2020 roku
  3. Trasa regat ustawiona będzie na akwenie Wiśle Śmiałej w Górkach Zachodnich i Zatoce Gdańskiej (zależnie od aktualnych warunków atmosferycznych). Trasa regat każdorazowo określona będzie odrębnym komunikatem. Komunikat zawierać będzie mapę trasy z opisem i skróconą Instrukcją Żeglugi.

Serdecznie zapraszamy

Gdańsk 27 sierpnia  2020
ORGANIZATOR


Eljacht Cup 2020 - podsumowanie

Eljacht Cup 2020

 

 

Po XI regatach Eljacht Cup 2020

Eljacht Cup

Regaty rozegrane zostały w warunkach słabego wiatru. Obydwa dni wyścigowe były bardzo podobne, nacechowane aurą śródziemnomorską. Rozpoczynały się od oczekiwania na nadejście bryzy z NE, która pojawiała się po g.11.00. Prędkość wiatru pierwszego dnia sięgała 12-13 kn, a drugiego nie przekroczyła 10 kn. Dzięki tej regularności udało się rozegrać 4 wyścigi, w tym sobotni popołudniowy na trasie zatokowej liczącej nieco powyżej 24 Mm, z linią mety ustawioną tradycyjnie na Wiśle Śmiałej. Niemałą rolę na rzecz sukcesu w zakresie liczby wyścigów odegrała determinacja sędziego Tomka Sawukinasa, który ostatni, niedzielny wyścig klasy KWR wystartował na 3 min. przed ustalonym limitem, ostatecznym dla przeprowadzenia wyścigów w drugim dniu regat.

Zapewne z uwagi na profesjonalnie przeprowadzone przez Jarka Górskiego w przeddzień pierwszego startu inspekcje pomiarowe, nie został złożony jakikolwiek protest, co nie oznacza, że Komisja Sędziowska była bezrobotna. Kilka ze startujących załóg musiało wracać na linię startu po falstarcie, a niektóre zostały ukarane indywidualnym unieważnieniem wyniku wyścigu na skutek błędów w okrążaniu znaków trasy. Klasa ORC i grupa OPEN miały swych bezspornych liderów wygrywających wszystkie wyścigi. W klasie ORC zwyciężył Łukasz Trzciński na „PGO Good Speed”, w grupie OPEN Witold Karałow na „Scamp 3”.

W klasie KWR zwyciężył zdecydowanie Jurek Brezdeń na „Hadarze” wygrywając 2 wyścigi. O drugie/trzecie miejsce w tej klasie rywalizowali do ostatniej chwili Hubert Jabłoński na „Saint Amour” z Kajtkiem Kilanowskim na „Purdze”. Ostatecznie o końcowej lokacie zdecydował ostatni wyścig. Drugie miejsce zajął Hubert Jabłoński, Kajtek Kilanowski zajął miejsce trzecie.

Stan zagrożenia epidemicznego pozbawił uczestników możliwości uczestniczenia w tradycyjnym, sobotnim spotkaniu integracyjnym. Jedyne zorganizowane kontakty uczestników zostały ograniczone do odprawy przedstartowej oraz ceremonii ogłoszenia wyników połączonej z losowaniem nagród rzeczowych ufundowanych przez sponsora tytularnego regat Firmę Eljacht. Na zakończenie regat przedstawiciel Jachtklubu Stoczni Gdańskiej zaprosił wszystkich na przyszłoroczne regaty, a w imieniu gdyńskiego Yacht Klubu „Stal” Kajtek Kilanowski zaprosił do udziału w tegorocznej Błękitnej Wstędze Zatoki Gdańskiej.

Andrzej Szrubkowski
17 sierpnia 2020 r.

Eljacht Cup 2020 - wyniki

Dziękujemy za udział w XI Międzynarodowych Regatach Eljacht Cup!

Komunikat końcowy oraz galeria zdjęć już wkrótce :)