Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków JSG w dniu 12 grudnia 2021

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków Jachtklubu Stoczni Gdańskiej w dniu 12 grudnia 2021 (niedziela)

Zgromadzenie rozpocznie obrady w:
- w I terminie o godz. 11:45
- w II terminie o godz. 12:00
w siedzibie Jachtklubu Stoczni Gdańskiej - Gdańsk, ul. Przełom 9 (22)

PORZĄDZEK OBRAD

1. Powitanie.
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Wybór komisji: -uchwał i wniosków.
5. Przedstawienie propozycji zmian do Statutu JSG.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Statutu JSG.
7. Informacja o sytuacji JSG do czasu zakończenia modernizacji.
8. Informacja o perspektywach funkcjonowania JSG po modernizacji.
9. Wolne wnioski.
10. Zatwierdzenie Uchwał i wniosków.
11. Zakończenie zebrania.

KOMANDOR JACHTKLUBU
Mieczysław Trzpis
08.12.2021