Komunikat - wodowania jachtów kwiecień 2019 [2]

KOMUNIKAT

II termin wodowania jachtów dźwigiem samochodowym wyznaczony został na 26 i 27 kwietnia (piątek,sobota) 2019 roku.

Dźwig rozpocznie pracę o godzinie 08.00 w piątek 26.04.2019 .

Kolejność wodowania jachtów:

08.00-10.00 PIERWSZE USTAWIENIE DŹWIGU
WYŁOMEK, ANSER II, SOFIA BLUE, TESIA.

10.00-12.00 PRZESTAWIENIE DŹWIGU

12.00-19.00 DRUGIE USTAWIENIE DŹWIGU
WODONGA, EFENDI, ASERET, NEC TEMIDE, ODYSEI, TYGLO, ANTLIGEN, ROUDLOVAN, INŻ.MAMOŃ, DIONE, ALIKAR, SUBISŁAW, ZIOMEK, MAŁA MI, PUFFIN.

SOBOTA 27.04.2019

08.00-10.00 PIERWSZE USTAWIENIE DŹWIGU
RZESZOWIAK, BARLOVENTO II, ULYSSE.

10.00-12.00 PRZESTAWIENIE DŹWIGU

12.00-14.00 DRUGIE USTAWIENIE DŹWIGU,
LAUR MAR LEN, NORRA, TRANQUILLIO, PUFIIN.(WYMIENIONE JACHTY MOGĄ ZOSTAĆ ZWODOWANE W DNIU 26.04.2019 DECYZJĄ OPERATORA DŹWIGU)

Podane godziny są ustalone w przybliżeniu i mogą ulec niewielkim zmianom, a kolejność łódek w przypadku pojawienia się trudności technicznych może zostać zmieniona.

Armatorzy jachtów zobowiązani są do przygotowania jachtów tak aby nie powodować opóźnień w pracy dźwigu.

Maksymalny czas przewidziany dla jednej łódki wynosi 30 min. Jachty armatorów, którzy zalegają z opłatą za postój jachtów lub składek członkowskich, nie będą obsługiwane.

Armatorzy jachtów, którzy nie są członkami klubu, dokonują rozliczenia za wykonaną usługę zaraz po jej wykonaniu.

Komunikaty będą zamieszczane na tablicy ogłoszeń oraz stronie www.JSG.COM.PL

Gdańsk, 24 kwietnia 2019